Welcome to the community
Simply ask, learn and share
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Contact Us - Welsh

Cysylltwch â ni

Croeso i borth Cymraeg ScottishPower.

Ymholiadau gwefan

Y ddolen ‘help’

Nod y cyfleuster yma yw cynnig gwasanaeth chwim a pherthnasol i ateb ymholiadau ein cwsmeriaid. Os oes gennych ymholiad gwefan a dymunwch unrhyw wybodaeth bellach ynglyn â’ch bil neu unrhyw beth yn gyffredinol am ScottishPower cewch atebion cryno drwy glicio ar y ddolen ‘help’. Gallwch gysylltu â’r tîm gwasanaethau gwefan drwy’r dulliau canlynol hefyd:

Ymholiadau cyffredinol

Mae gan ScottishPower dîm ymroddedig wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru sydd yn gyfrifol am ymdrin ag unrhyw ymholiad yn y Gymraeg.

Sut i gysylltu â ni:

 • Ymholiadau ffôn 0800 040 7018 (Mae llinellau ar agor Dydd Llun i Ddydd Gwener  8yb -10yh a Dydd Sadwrn 8.30yb – 6yh)
 • Ebost – gwasanaeth.cwsmeriaid@scottishpower.com
 • Ymholiadau ysgrifenedig:

  Gwasanaethau Cwsmeriaid

  ScottishPower Customer Services
  320 St Vincent St.
  Glasgow
  G2 5AD

Sut i gofnodi nam neu argyfwng.

Dilynwch y cyswllt hwn i gael cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i roi gwybod am nam neu argyfwng.

English

Updated by SP_Help | 22 Oct 17

Labels: None

0 of 0 users found this helpful